Vad vi erbjuder

  • Topplån till investering, löptid 5-10 år
  • 10-20 % av investerat kapital
  • Stibor-kopplad rörlig ränta
  • Löpande ledningsmöten och uppföljning
  • Löpande bankkontakter

Bli kontaktad:

Vilka vi är

Tillväxtbolaget har sitt ursprung från 2002 men ombildades 2018 och ägs numera av LRF, Lantmännen, HKScanVäxa och Svensk Mjölk. Vi vill göra satsningar på modern svensk livsmedelsproduktion genom utlåning till hållbara investeringar på gårdsnivå. På så sätt är vi med och bidrar till hållbarhet och kvalitetsförbättringar i hela livsmedelskedjan och fyller marknadsgapet i svensk livsmedelsproduktion. Oftast hjälper vi relativt unga lantbruksföretagare att investera. Bra projekt med solida business case premieras oavsett geografi och inriktning.

 vxaloggo_utanplatta_RGB.png 

Kontaktuppgifter

Helena Silvander

- VD

Wilhelm Conradsson

073-5726026, 010-5568189